Postupové zkoušky Dogdancing

 

 

V této sekci najdete: Co to postupové zkoušky jsou, Rozdělení a úrovně postupových zkoušek a přestup mezi nimi, Seznam povinných cviků na zkouškách, Tituly udílené za složení postupových zkoušek, seznam rozhodčích pro postupové zkoušky

 

Každý závodník je povinen před prvním startem získat od pořadatele výkonnostní knížku, do které se mu napisují ocenění na zkouškách a bodové ohodnocení za umístění na závodě. Cena výkonnostní knížky je pro člena DDCCR 50 Kč, pro nečlena DDCCR 100 Kč. Každý závodník je povinnen předložit výkonnostní knížku při každém dalším závodě, bez ní mu nebude povolen start.

 

Co jsou postupové zkoušky

Vedle závodění je možné skládat v Dogdancingu postupové zkoušky, které pořádá Dog Dancing Club Czech Republic. Zkoušky posuzuje klubem vyškolený rozhodcí, v divizi Tanec se psem posuzují zkoušky rozhodčí dva. V každé ze čtyř divizí a každé ze tří úrovní je seznam cviků, které pes musí předvést v časovém limitu stanoveném pro danou zkoušku. Cviky jsou hodnoceny body 0 - 3, přičemž při nesplnění cviku (0 bodůu) nebo nedodržení časového limitu je tým diskvalifikován. Cviky, které nejsou pro danou zkoušku předepsané, nejsou hodnoceny. Zkoušky probíhají také jako vystoupení na hudbu, ale psovod nemusí na zkoušku přijít v kostýmu. Před začátkem zkoušky odevzdá psovod pořadateli hudbu a seznam cviků v pořadí, v jakém je máte do sestavy zařazeny.

Zkoušek první úrovně se smí účastnit psi ve věku 10 měsíců, zkoušek vyšší úrovně se smí účastnit psi staří 12 měsíců.

 

Jak jsou postupové zkoušky rozděleny a jak se postupuje úrovněmi

Každá ze čtyř divizí má tři úrovně obtížnosti. Každý tým musí nejprve začít v první úrovni a jejím splněním se může dostat do úrovně druhé a pak třetí. V divizích se postupuje nezávisle, pes tedy v jedné divizi muže skládat zkoušku 3. úrovně, ale v další musí opět začít na 1. úrovni.

Podle počtu bodů za jednotlivé cviky tým získává hodnocení dobře, velmi dobře nebo výborně. S hodnocením "dobře" tým splnil zkoušku, ale pokud chce postoupit do další úrovně, musí zkoušku opakovat a získat přinejmenším hodnocení "velmi dobře". S hodnocením "velmi dobře" tým muže na dané úrovni zkoušku opakovat, nebo může postoupit do další úrovně. S hodnocením "výborně" pes musí skládat další zkoušku dané divize pouze na vyšší úrovni, zkoušku na stejné úrovni opakovat nemůže.

Výsledky ze zkoušek jsou zapisovány do výkonnostního průkazu, který získáte na svých prvních zkouškách nebo závodech.

 

Seznam povinných cviků pro postupové zkoušky

1. úroveň Musical Dressage

časový limit: 45s - 75s
dobře: 9 - 17 bodů, velmi dobře: 18 - 23 bodů, výborně: 24 - 27 bodů

KLUS VPŘED - 2x minimálne 12 kroků psovoda, kdy pes kluše v libovolné pozici (2 prvky)
COUVÁNÍ - pes couvá minimálne 8 kroku psovoda v libovolné pozici (1 prvek)
KLUS V KRUHU - pes kluše v kruhu jedním i druhým směrem (2 prvky)
CHŮZE STRANOU - pes jde bokem v libovolné pozici 4 kroky psovoda (1 prvek)
SERPENTINY - vlnovitý pohyb obsahující minimálně 4 změny směru, pes kluše (1 prvek)
PIVOTY - minimálně 180° doleva nebo doprava v libovolné pozici (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)

 

1. úroveň Heelwork to Music

časový limit: 45s - 75s
dobře: 10 - 18 bodů, velmi dobře: 19 - 24 bodů, výborně: 25 - 30 bodů

CHŮZE U NOHY - 2x minimálně 12 kroků psovoda v heel pozici (2 prvky)
KRUHOVÝ POHYB - kruh se psem u nohy v jednom i opacném smeru v heel pozici (2 prvky)
PIVOTY - jedna pivota minimálně 180° se psem u nohy (1 prvek)
PRÁCE NOHOU - minimálně dva pohyby jednou packou nebo strídavě (1 prvek)
OTOČKY A TOČENÍ - 2 otočky za sebou v jednom i druhém směru (2 prvky)
SLALOM - slalom mezi nohama psovoda, osm kroků psovoda (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)

 

1. úroveň Freestyle

časový limit: 45s - 75s
dobře: 10 - 18 bodů, velmi dobře: 19 - 24 bodů, výborně: 25 - 30 bodů

PRÁCE NOHOU - 4 střídavé pohyby nohou v libovolné blízké pozici (1 prvek)
OTOČKY - 2x minimálně 8 otoček za sebou, pricemž na každou stranu musí být provedeny minimálně 4 otočky (2 prvky)
SLALOM - minimálně 8 kroku psovoda (1 prvek)
PÓZY - 2 různé pózy, kdy pes drží nezměněnou pozici minimálně 4 doby (2 prvky)
OBÍHÁNÍ - pes oběhne psovoda minimálně jedenkrát blízko psovoda v libovolném směru (1 prvek)
COUVÁNÍ - pes couvá se psovodem v libovolné pozici minimálne 4 kroky psovoda (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování a využití taneční plochy (2 prvky)

 

1. úroveň Tanec se psem

časový limit: 45s - 75s
dobře: 13 - 24 bodů, velmi dobře: 25 - 32 bodů, výborně: 33 - 39 bodů

1. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu (2 prvky)
2. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu, jiného než v 1. sekvenci (2 prvky)
3. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu, jiného než v 1. a 2. sekvenci (2 prvky)
CVIKY PSA - 4 různé cviky psa vybrané z ostatních divizí stejné úrovně provedené ve shodě s krokovými sekvencemi, jeden prvek muže být mimo (4 prvky) SYNCHRONIZOVANÉ POHYBY - 2x 8 dob synchronizovaných pohybů psa a psovoda (2 prvky)
CHOREOGRAFIE - využití taneční plochy oběma partnery

 

Další seznamy cviků vyšších úrovní

Musical Dressage
2. úroveň ke stažení ve formátu pdf, ve formátu doc;

3. úroveň ve formátu pdf, ve formátu doc.

 

 

Heelwork to Music
2. úroveň ke stažení ve formátu pdf, ve formátu doc;
3. úroveň ve formátu pdf, ve formátu doc.

 

Freestyle
2. úroveň ke stažení ve formátu pdf, ve formátu doc;
3. úroveň ve formátu pdf, ve formátu doc.

 

 

Tanec se psem
2. úroveň ke stažení ve formátu pdf, ve formátu doc;
3. úroveň ve formátu pdf, ve formátu doc.

 

Tituly udílené za postupové zkoušky

Tým může plněním postupových zkoušek získávat tituly Master of Dogdancing (MoD) za splnení všech úrovní jedné divize (MoD A - všechny úrovně Musical Dressage, MoD B - všechny úrovně Heelwork to Music, MoD C - všechny úrovně Freestyle, MoD D - všechny úrovně Tanec se psem) nebo za splnění jedné úrovně ve všech divizích (MoD 1 - všechny divize na první úrovni, MoD 2 - všechny divize na druhé úrovni, MoD 3 - všechny divize na třetí úrovni). Za splnění všech dvanácti zkoušek získá tým navíc titul Champion of Dogdancing (CoD).

Vzhledem k počtu splněných zkoušek si každý závodník bude hlídat od roku 2010 získané tituly sám a jednateli klubu nahlásí splněné zkoušky a datum jejich splnění, pokud bude chtít být oceněn titulem Master of Dogdancing.

 

převzato ze stránek DDCCR