Pravidla platící pro chování na závodech a zkouškách Dogdancingu

 

Každý závodník je povinen před prvním startem získat od pořadatele výkonnostní knížku, do které se mu napisují ocenění na zkouškách a bodové ohodnocení za umístění na závodě. Cena výkonnostní knížky je pro člena DDCCR 50 Kč, pro nečlena DDCCR 100 Kč. Každý závodník je povinnen předložit výkonnostní knížku při každém dalším závodě, bez ní mu nebude povolen start.

 

 1. Sestavy by měly jasně demonstrovat psovu obratnost, poslušnost, pozornost, flexibilitu a trénink v souladu s pohyby psovoda s ohledem na příslušnou divizi.
 2. Po celou dobu sestavy musí být respektována důstojnost psa.
 3. Sestavy mohou začít a skončit, kdekoliv se psovod rozhodne, za předpokladu, že pes i psovod jsou na taneční ploše.
 4. Rozměry taneční plochy by měly být v rozmezí 10 x 12m až 15 x 20m.
 5. Taneční plocha musí mít bezpečný neklouzavý povrch a její okraj musí být jasně vyznačen.
 6. Žádní psi mimo toho (těch), co právě soutěží, nesmí být na taneční ploše.
 7. Pes, který se připravuje na svou sestavu, nesmí být v těsné blízkosti taneční plochy a psa, který je právě na taneční ploše, nesmí nijak rušit, zvláště ne štěkáním.
 8. Psi nesmí být v nehybné pozici déle než 10s. Počítáno od prvního tónu skladby.
 9. Jsou zakázané pohyby, které by mohly vést ke zranění psa.
 10. Při sestavě by měl být využit celý prostor taneční plochy.
 11. Na soutežích se doporučují kostýmy (vhodné ke stylu sestavy). Na postupových zkouškách se kostýmy nehodnotí.
 12. Psi nesmí být nijak oblečeni, povolen je pouze ozdobný obojek, nebo ozdoba kolem krku. V případě dlouhosrstých psů může psovod použít gumičku či sponku na stažení chlupů, jež překrývají psovi oči.
 13. Rekvizity jsou povoleny pouze pokud jsou nedílnou součástí vystoupení a nejsou používány jako tréninková pomůcka - hračka. Používat střelné zbraně nebo napodobovat výstřel je zakázáno.
 14. Použití slovních i posunkových povelů (řeč těla) je vhodné, psi mohou být v kontaktu se psovodem (jakékoliv vzájemné dotyky jsou povoleny).
 15. Psi, kteří nadměrně štěkají, pokud to není účelnou a zřejmou součástí sestavy, budou bodově penalizováni.
 16. Pamlsky a hračky nejsou na taneční ploše v průběhu souteže povoleny. Hračku může psovod použít pouze ve výjimečných případech. Viz bod 23 a 24.
 17. Každá divize a kategorie má svou vlastní startovní listinu. Týmy mohou startovat i ve více divizích a kategoriích.
 18. Háravé feny se soutěže mohou zúčastnit pouze po dohodě s pořadatelem a za předpokladu, že jejich psovod použije sprej určený na překrytí pachu háravé feny. Háravé feny se neúčastní nástupu závodníků a musí být drženy odděleně od ostatních psů.
 19. Psovod odpovídá za svého psa, musí jej mít neustále pod kontrolou.
 20. Soutěží se mohou účastnit pouze psi, kteří jsou ve věku minimálně 12 měsíců v den pořádání soutěže. Vyjímku tvoří pouze zkoušky 1. úrovně, kterých se mohou účastnit pouze psi, kteří jsou ve věku minimálně 10 měsíců v den pořádání souteže.
 21. Startovné je nevratné a každý psovod musí dodat vlastní muziku na CD, případně MC, dle pokynu pořadatele.
 22. Organizátoři mají právo na omezení počtu startujících i v rámci jedné kategorie a divize.
 23. Pokud má psovod svého psa mimo kontrolu, muže požádat rozhodčí o možnost dokončení skladby tréninkově mimo soutež s použitím hračky (vnášet na taneční plochu pamlsky je zakázáno). Porota jej v tomto případě již nehodnotí.
 24. Psovod má také možnost, za předpokladu, že zaplatí startovné v plné výši, přihlásit se tzv. "mimo soutež". Znamená to, že může použít hračku a porota je dopředu obeznámena s tím, že jej nehodnotí. Tento soutěžící startuje v bežném pořadí určeném pořadatelem. Pořadatel má však právo v případě velkého počtu oficiálních soutežících jeho přihlášku odmítnout.
 25. Psovodi nesmějí zpochybňovat rozhodnutí rozhodčích.
 26. Závodníci jsou zodpovědní za to, že se přihláší do kategorie, do které patří.

 

Dodatek k pravidlům - důvody pro diskvalifikaci

 1. Vyvenčení psa na taneční ploše po celou dobu trvání soutěže.
 2. Použití pamlsku na taneční ploše, použití hračky je dovoleno pouze v době tréninku. Vyjímkou je situace dle bodu 23 a 24 v pravidlech, a po skončení souteže, například při rozhovoru s moderátorem.
 3. Pokud je evidentně používána rekvizita jako motivační pomůcka.
 4. Agresivní chování psa.
 5. Opuštění ohraničení taneční plochy.
 6. Hrubé zacházení se psem po celou dobu trvání souteže.
 7. Pokud je pes při svém vystoupení v nehybné pozici déle jak 10 sekund. Týká se pouze kategorie jednotlivců. Rozhodčí má právo si překročení času ověřit na záznamu.

 

Další ustanovení
Účast psa s mírnými zdravotními problémy, které mu nevadí v soutěži, se podřizuje rozhodnutí rozhodčí. U bodu 1, 2, 4, 6 může na skutečnost upozornit vyškolení rozhodčí a pověřená osoba klubem DDCCR.

 

Dodatek k pravidlům - vyhýbání se zranění
Psovodi musí dávat zvláštní pozor, aby nedošlo k zranění v tréninku určitých pohybu, obzvlášte:
OTOČKY - ve kterých pes částecně skočí nebo opustí podlahu, zatímco se otáčí při tomto pohybu. Pes může rovnež utrpět, pokud se na něm požaduje aby nepretržitě rotoval - spinoval v jednom směru.
SKOKY - na nekvalitním povrchu, který je kluzký a tím znesnadňuje odraz a doskok nebo kde doskok vytváří přílišný náraz nebo bez kontroly pohybu skoku.
PŘETOČENÍ/SUD - může poškodit psova ramena, pokud se pes nepřetáčí z pozice lehu, ale vrhne se do válení sudů z pozice ve stoje.
VYSOKÁ PRÁCE/PANÁČKOVÁNÍ - je vhodná jen pro psy s dobrým přizpůsobením a poměrem rovnováhy k váze.

 

Vysvětlení pojmů:
SESTAVA - připravený výstup na hudbu
DIVIZE - rozlišujeme 4 různé divize dogdancingu podle stylu předváděných sestav - Musical Dressage, Heelwork to Music, Freestyle, Tanec se psem
TANEČNÍ PLOCHA - prostor, na kterém jsou při soutěži předváděny sestavy
KATEGORIE - v dogdancing od roku 2007 se rozlišují 2 výkonnostní kategorie - Beginners a Advanced
OTOČKY - točení/spin - pes rotuje, otočka/twist - pes se otáčí v uzavreném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip - otočka s výskokem (salto)
POZICE VOLNÁ BLÍZKÁ - kde pes je v jakékoliv pozici do vzdálenosti 1,5 metru od psovoda (5 stop)
POZICE VOLNÁ VZDÁLENÁ - kde pes je v jakékoliv pozici ve vzdálenosti více jak 1,5 metru od psovoda (5 stop)

 

převzato ze stránek DDCCR - dogdancing.wz.cz/