Co umíme a co se učíme

 

 • "Sedni", "Lehni", "K noze", "Pravá" - klasika
 • "Ke mně stůj" - povel při, při kterém pes stojí před psovodem
 • "Pac" - levá tlapka; "Druhou" - pravá tlapka
 • "Otočka" - kolem svě osy proti směru hodinových ručiček; "Kolečko" - kolem své osy po směru hodinových ručiček
 • "Dokola" - obíhání kolem psovoda dokola po směru hodinových ručiček
 • "Okolo" - oběhnutí psovoda z jedné strany na druhou
 • "Zajíc" - panáčkování ze sedu, "Tancuj" - stoj na zadních nohách (pilujeme)
 • "Domeček" - postavení mezi nohy psovoda, proleze zezadu
 • "Couvej"
 • "Sem", "Tam" - slalom mezi nohama psovoda, pes jde popředu, psovod buď jde popředu nebo couvá
 • "Sud" - otočení přes hřbet z leva do prava; učíme se i "Kutulu" - otočení přes hřbet z prava do leva
 • "Hlavička" - jde o down, kde jsem si zvolila akorát jiný povel, učeno přes target
 • "Hají" - leh na pravý bok
 • "Pojď, pojď" - povel pro pivot v pozici u nohy, umíme u levé i pravé nohy
 • "Plácnem si" - dotknutí tlapkama o ruce psovoda
 • umíme stát na targetu předníma nohama, na jiném targetu zadníma nohama
 • "nose" - dotknout se čumákem ruky (do budoucna plánuji převést na dotknutí se čehokoliv)
 • "Bokem" - chůze do boku na pravou stranu, "Na bok" - chůze do boku na levou stranu
 • učíme se zvedat zadní nohu, "Face" - dát si tlapu přes čumák a upevňujeme si další heel pozice

Postupně budeme dodávat nové povely...